Bájní  hrdinové

Hérakles

      Syn vládce bohů Dia Hérakles měl již od dětství neuvěřitelnou sílu.Byl však také zlostný a když jednou ze vzteku zabil svého učitele hudby, musel za trest do hor k pastevcům.Pro svůj život si z rozkoše a ctnosti vybral ctnost.Hérakles pomáhal všude, kde ho dobří lidé potřebovali.Příbuzný král Eurystheus toužil Hérakla pokořit, protože mu záviděl jeho sílu.Žádal, aby k němu vstoupil do služby.Hérakles s nechutí souhlasil, protože ho čekalo deset těžkých úkolů od Eurythea.Hérakles je neuvěřitelně, ale skutečně splnil, ale Eurytheus mu dvě práce neuznal. Proto mu dvě ještě přidal. Ale i tyto dva úkoly nebyly pro Hérakla složitou záležitostí.Hérakles měl radost z volnosti.Měl rád dobrodružství, a proto se ucházel bojem o královskou dceru Iolu, ale nezískal ji.Později se mu zalíbila Deianeira, s kterou měl syna Hylla.Při jednom rodinném výletě Deianeiře jeden převozník falešně poradil mast na věrnost Hérakla.Hérakles pod touto mastí zahynul.Nešťastná Deianeira se probodla a Herakles se stal nesmrtelným bohem.

Oddyseus

Odysseus se po trojské porážce vracel zpět do vlasti. Ale cesta byla tak dlouhá a namáhavá, že ithacký hrdina spatřil svou zemi až po 20 letech. Při putování zažil Odysseus se svými druhy mnoho dobrodružství, která znamenala smrt pro celou výpravu kromě něho. Na ostrově obrů ztratilo život 6 kamarádů. Oslepení obra Polyféma, syna boha Poseidona, naznačovalo, že cesta domů nebude nijak jednoduchá. Poseidon, bůh mořských vod, chystal řeckým lodím nástrahy na každém kroku, ale Odysseus jim se ztrátami, ale přece odolával. Projeli šťastěn kolem lákavých pěvkyní - Sirén, kolem saně s psími hlavami, i kolem Poseidonovy dcery chrlící vodu. Ale to již z 12 lodí plula jen jedna. Ostatní potopili obrovití lidé na jednom ostrově i s druhy. Ale ani poslední přátelé z Odysseovy lodě se domů nevrátili. Nechali se zlákat božským dobytkem, a tak byli potrestáni smrtí. Tak zůstal Odysseus sám a po dlouhém putování konečně spatřil břehy své Ithaky. Musel však ještě pobít nápadníky své ženy a pak teprve se dočkal šťastného a klidného stáří.

Faethon

Malý Faethon chtěl všem lidem dokázat, že je syn boha slunce Helia. Rozhodl se, že poprosí otce o řízení slunečního vozu. Otec po přemlouvání souhlasí, ale dává synovi důležité rady, jak udržet neposedné koně. Syn však neposlouchal rad, protože už myslel na to, jak ho všichni uvidí ve slunečním voze. Faethon koně neuhlídal, dostal závrať a zahynul pádem na zem. Jeho sestry často oplakávají jeho hrob a proto také ráno bývá rosa.

 zpět